trả lời câu hỏi này

Người dơi Câu Hỏi

Who are your yêu thích actors that played Batman?

 mrcodegeass posted hơn một năm qua
next question »

Người dơi Các Câu Trả Lời

jlmoviesucks said:
I tình yêu Christian Bale since he had an amazingly deep voice and was so good at the fighting. He is amazing. My favourite Batman.
select as best answer
posted cách đây 9 tháng 
next question »