B.A.P Updates

a video đã được thêm vào: ZELO(젤로) ‘알고싶어 (Questions)' Official MV cách đây một ngày 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 알고싶어(Questions) - ZELO(젤로) [뮤직뱅크 âm nhạc Bank] 20190621 cách đây một ngày 1 by Ieva0311
a photo đã được thêm vào: Daehyun🌹💖 cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: JUNG DAE HYUN (정대현) - 너는 내게 (YOU’RE MY) MV cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 정대현 - 너는 내게(You're my) M/V Trailer cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: DAE HYUN 1st MINI ALBUM [Chapter2 “27”] Highlight (전곡미리듣기) cách đây 2 tháng by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: Yonguk💖 cách đây 3 tháng by GDragon612
a link đã được thêm vào: Zelo's new agency confirms rapper will release mini album in May cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: Daehyun Youtube Channel cách đây 3 tháng by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 B.A.P songs; which is your favorite? cách đây 4 tháng by zanhar1
a video đã được thêm vào: [Teaser] Lee Yejoon (이예준) - 너와 나 우리 (私たち) (Feat. ZELO of B.A.P) cách đây 5 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Former B.A.P member Bang Yongguk announces European tour cách đây 5 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI) cách đây 5 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Teaser] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI) cách đây 5 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Teaser] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI) cách đây 5 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk Official Website cách đây 5 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk opens up his official website cách đây 5 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk depicts loneliness in new teaser image for 'Hikikomori' cách đây 5 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] DAE HYUN(대현) (B.A.P) _ Baby cách đây 6 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: B.A.P ~Annoying(짜증이 나) (Feat.Zelo)💖💖💖 cách đây 7 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: B.A.P "B.A.P THE BEST -JAPANESE VERSION-" TRAILER cách đây 8 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TRCNG & B.A.P - WARRIOR | INCHEON K-POP buổi hòa nhạc 2018 (INK 2018) 20180901 cách đây 9 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: ENG SUB B.A.P Traince ep. 01 xem trước cách đây 9 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: B.A.P sky dive + canival + wake me up + 1004 + young, wild & free @ 2018 레저 춘천 K-POP cách đây 9 tháng by Ieva0311
a comment was made to the poll: Which Yoo Young Jae's teaser image for "Rose" looks best? cách đây 9 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: Which version of B.A.P's Blue album cover do bạn like more? cách đây 9 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: Who would bạn choose to be your brother? cách đây 9 tháng by zanhar1
a comment was made to the link: Bang Yong Guk leaves B.A.P and TS Entertainment cách đây 10 tháng by GDragon612
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk leaves B.A.P and TS Entertainment cách đây 10 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: B.A.P Bang Yong Guk's contract with TS Entertainment is nearing its end cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 180718 비에이피 (B.A.P) - Wake Me Up at Asian Games Torch Relay buổi hòa nhạc Prambanan Fancam cách đây 11 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: B.A.P Gets Emotional Talking About Contracts And It Possibly Being Their Last buổi hòa nhạc Together cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Himchan on MBN Gourmet Club (180714) cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 180718 Asian Games Torch Relay buổi hòa nhạc 2018 B.A.P - HANDS UP [MemoryLane] cách đây 11 tháng by Ieva0311
an icon đã được thêm vào: B.A.P các biểu tượng cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Eng Sub] B.A.P - Idols of Asia Teaser cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: B.A.P 方容國 力燦 大賢 永才 鐘業 Zelo:六度訪台開唱 - 2🌹🌺🌷 cách đây 11 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: B.A.P 方容國 力燦 大賢 永才 鐘業 Zelo:六度訪台開唱 - 1🌹🌺🌷 cách đây 11 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: ZELO - Tylenol (타이레놀) (feat. Xion) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: B.A.P's Zelo surprises những người hâm mộ with new track 'Tylenol' feat. Xion on Soundcloud hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: B.A.P to launch 'B.A.P 2018 LIVE - LIMITED' in Seoul! hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BANG YONGGUK ~ DRUNKENNESS🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: B.A.P「JAPAN FANMEETING 2018 ~KIZUNA~」ダイジェスト (2018.5.16 Release) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] PON! - B.A.P cut (180131) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: NCT Night Night [ENG SUB] B.A.P 😄 Funny Stories: Highkey Savage, Lowkey Praise moments 2017.12.26 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] BANG YONGGUK (방용국) - PORTRAIT hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: B.A.P reveal trailer for reality series 'Oji GO Jiri GO' hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: B.A.P reveal trailer for reality series 'Oji GO Jiri GO' hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENGSUB] B.A.P Meet & Greet Ego 3/4 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENGSUB] B.A.P Meet & Greet Ego 2/4 hơn một năm qua by Ieva0311