hiển thị số diễn đàn 1-39 trên tổng số chủ đề 39 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Avatar addiction :/  Sp1r1t 57 8856 hơn một năm qua
can someone find these Avatar picture for me ?  nutnarukex 7 6525 hơn một năm qua
hình xăm  iggy13 4 5296 hơn một năm qua
Best word to describe contest! {Round 5}  mswaldass 50 4600 hơn một năm qua
Word's of the Na'vi  Such-A-Fan 3 4048 hơn một năm qua
Na'vi vs RDA rp  TheGreekBadAss 2 3711 hơn một năm qua
Songs that go with Avatar.  Channon108 3 3606 hơn một năm qua
Its funny how Avatar is supposed to be the largest grossing film of all time but..  Mcmadness 51 2837 hơn một năm qua
Would bạn rather be a Na'vi hoặc a human?  AvatarLK 6 2570 hơn một năm qua
3D  Purplepolik 0 2367 hơn một năm qua
Avatar các câu hỏi  akratowi 0 2318 hơn một năm qua
Na'vi Language  Pandoras_Spirit 5 2241 hơn một năm qua
Help me out? Doing a dissertation on Avatar..  Jessetaryn 0 2052 hơn một năm qua
Avatar in 2-D  Sp1r1t 10 2043 hơn một năm qua
Avatar Weekly câu hỏi kiểm tra  Big_Chill 3 1896 hơn một năm qua
Has anyone else see this?  LoveEmpireLA 0 1819 hơn một năm qua
PR: âm nhạc From the Films of James Cameron  cinemedia 1 1803 hơn một năm qua
Avatar Movie Script - The real thing!  NewMoonJacob 2 1762 hơn một năm qua
Avatar launch at HMV 25th April 2010  the_lman 1 1560 hơn một năm qua
My thoughts on Avatar.  Mcmadness 23 1364 hơn một năm qua
Profit over people? THE REAL Avatar TRIBE  dongriakondh 0 1342 hơn một năm qua
This club has reached 666 fans!  Sp1r1t 19 1333 hơn một năm qua
Paul Frommer's Blog!  WTE 0 1186 hơn một năm qua
người hâm mộ Fiction(later might become a roleplay) Please read  aywahometree 0 1176 hơn một năm qua
It's time people.  Sp1r1t 4 1153 hơn một năm qua
I Saw the Movie for New Years  dianacarr5678 1 1136 hơn một năm qua
PR: Film âm nhạc 2009  cinemedia 0 1108 hơn một năm qua
So guys...  Sp1r1t 0 1108 hơn một năm qua
James Cameron's Message in Avatar  burnenjoy 5 1054 hơn một năm qua
An awesome 3D Movie taken place in Avatar Pandora in Virtual World  indymajere 0 1034 hơn một năm qua
Avatar Movie Review  julia0345 0 998 hơn một năm qua
I NEED INFORMATION!!!!  WTE 4 984 hơn một năm qua
What's Your Favorite..  katrinaparker12 0 981 hơn một năm qua
Yay! New icon!  Sp1r1t 0 930 hơn một năm qua
Avatar not hiển thị in IMAX anymore.  Sp1r1t 0 917 hơn một năm qua
MY biểu tượng  Avatargeek 1 914 hơn một năm qua
Similar World  savetheearth 2 912 hơn một năm qua
Happy Anniversary!  Sp1r1t 0 882 hơn một năm qua
Im am Avatar  pestario 2 836 hơn một năm qua