trả lời câu hỏi này

Avatar Truyền thuyết về Korra Câu Hỏi

Should korra be renamed?

 Should korra be renamed?
*
No no no no no no no no no no no
techwhiz posted cách đây 5 tháng
 techwhiz posted cách đây 5 tháng
next question »