Every Avatar State

Every Avatar state in legend of aang
fan of it?
1 fan
đệ trình bởi codered459 hơn một năm qua
save
 Avatar Family cây :D
Avatar Family cây :D
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 An Older Version of the Gaang
An Older Version of the Gaang
 Avatar girls
Avatar girls
 Movie characters
Movie characters
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 Avatar World Map
Avatar World Map
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 azula
azula
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 Azula/Aang
Azula/Aang
 The Promise - Character Concept Art
The Promise - Character Concept Art
 Avatar characters' wardrobe
Avatar characters' wardrobe
 Zuko's Wardrobe
Zuko's Wardrobe
 Avatar Aang Cosplay Costume
Avatar Aang Cosplay Costume
 The Promise - Character Concept Art
The Promise - Character Concept Art
 Sokka Face!
Sokka Face!
 Bumi vs Toph 2
Bumi vs Toph 2
 Aang
Aang
 Kataang
Kataang
 Zuko & Azula
Zuko & Azula
 the Rift -Aang, Sokka and Toph
the Rift -Aang, Sokka and Toph
 Avatar Azula Cosplay Costume
Avatar Azula Cosplay Costume
 The ngọn lửa, chữa cháy Crew All Grown Up
The ngọn lửa, chữa cháy Crew All Grown Up
 Azula
Azula
 ngọn lửa, chữa cháy Symbol
ngọn lửa, chữa cháy Symbol
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 The Promise - Character Concept Art
The Promise - Character Concept Art
 Bumi vs Toph 6
Bumi vs Toph 6
 Avatar -Caught bởi the Wind
Avatar -Caught bởi the Wind
 Azula with Zuko's scar
Azula with Zuko's scar
Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
 Toph Bei Fong
Toph Bei Fong
 Avatar the last air bender katar is hot
Avatar the last air bender katar is hot
 The First ngày
The First ngày
 The Gaang
The Gaang
 Avatar hình nền
Avatar hình nền
 Gaang_by_Allagea
Gaang_by_Allagea
 Legend of Korra vs. Avatar: The Last Airbender Round 1 Swimwear
Legend of Korra vs. Avatar: The Last Airbender Round 1 Swimwear
 Aang and Katara's family portrait
Aang and Katara's family portrait
 the Rift -Aang and Katara
the Rift -Aang and Katara
 Azula vs Aang
Azula vs Aang
 Azula Mai and TyLee
Azula Mai and TyLee
 Azula bad pick up line meme
Azula bad pick up line meme
 Zuko, Ozai, and Azula
Zuko, Ozai, and Azula
 Aang x Toph
Aang x Toph
 Avatar camp
Avatar camp
 Mai
Mai
 Avatar người hâm mộ art - deviant art artists
Avatar người hâm mộ art - deviant art artists
 Blood Bending
Blood Bending
 The First ngày
The First ngày
 The First ngày
The First ngày
 The First ngày
The First ngày
 cool Avatar pic
cool Avatar pic
Avatar
Avatar
"Friends for a Lifetime"
"Sokka the Warrior"
 Avatar Banner
Avatar Banner
 Prince Zuko
Prince Zuko
 Aang and Katara ~ ♥
Aang and Katara ~ ♥
 Katara ~ ♥
Katara ~ ♥
 Zutara
Zutara
 Katara
Katara
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 ATLA - The Promise part III
ATLA - The Promise part III
 ATLA - The Promise part III
ATLA - The Promise part III
 ATLA - The Promise part III
ATLA - The Promise part III
 funny !!
funny !!
 zuko aang and toph
zuko aang and toph
 The Promise part 1
The Promise part 1
 The Promise part 1
The Promise part 1
 The Promise part 1
The Promise part 1
 The Promise part 1
The Promise part 1
 The Promise
The Promise
 The Promise
The Promise
 Avatar hình nền
Avatar hình nền
 My First biểu tượng :)
My First biểu tượng :)
 makorra vs zutara
makorra vs zutara
 Bumi vs Toph 3
Bumi vs Toph 3
 Bumi vs Toph 5
Bumi vs Toph 5
 Bumi vs Toph 7
Bumi vs Toph 7
 Bumi vs Toph 8
Bumi vs Toph 8
 Bumi vs Toph 9
Bumi vs Toph 9
 Bumi vs Toph 10
Bumi vs Toph 10
 Mulan the Avatar
Mulan the Avatar
 blue spirit mask
blue spirit mask
 Ang Madness
Ang Madness
 Avatar Chibi
Avatar Chibi
Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
 Zuko
Zuko
 Azula
Azula
 Toph Bei Fong
Toph Bei Fong
"Always Together"
 Suki
Suki
 Bumi vs Toph 4
Bumi vs Toph 4
 Aang and Katara
Aang and Katara
 Avatar the last airbender
Avatar the last airbender
 how to draw katara
how to draw katara
 The First ngày
The First ngày
 Aang ~ ♥
Aang ~ ♥
 The First ngày
The First ngày
 Zukaang
Zukaang
 The First ngày
The First ngày
 Avatar Korra
Avatar Korra
 Toph
Toph
 master of the elements
master of the elements
 Older Gaang
Older Gaang
 Ty Lee
Ty Lee
 Avatar Wars
Avatar Wars
 Katara
Katara
 The Cycle of Avatars
The Cycle of Avatars
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 aang and katara
aang and katara
 Avatar Movie reaction
Avatar Movie reaction
 Aang and Katara
Aang and Katara
 Ty Lee-----
Ty Lee-----
 Air Symbol
Air Symbol
 Azula and Ursa
Azula and Ursa
 The Last Airbender (Jin, Zuko, and Iroh)
The Last Airbender (Jin, Zuko, and Iroh)
 zuko and katara
zuko and katara
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 The Promise - Character Concept Art
The Promise - Character Concept Art
 The Promise - Character Concept Art
The Promise - Character Concept Art
 The Promise
The Promise
 The Promise
The Promise
 katara
katara
 Did bạn Know?
Did bạn Know?
 Avatar động vật
Avatar động vật
 Ty Lee and Sokka/ Avatar/ Aang and Katara♥
Ty Lee and Sokka/ Avatar/ Aang and Katara♥
 Viria13 Avatar
Viria13 Avatar
 ATLA - Avatar Aang
ATLA - Avatar Aang
 the Rift -Toph
the Rift -Toph
 Avatar family cây
Avatar family cây
 Azula
Azula
 Where Water and Air Meet (Kataang)
Where Water and Air Meet (Kataang)
 Azula and Ty-Lee
Azula and Ty-Lee
 ngọn lửa, chữa cháy Nation
ngọn lửa, chữa cháy Nation
 --Parallels--
--Parallels--
 Firelord Izumi
Firelord Izumi
 Azula and Zuko
Azula and Zuko
 modern Avatar couples
modern Avatar couples
 modern Avatar couples
modern Avatar couples
 Sokka and Suki
Sokka and Suki
 Azula and Ursa
Azula and Ursa
 Toph
Toph
 Aang
Aang
 Katara các biểu tượng
Katara các biểu tượng

0 comments