Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng Fav!

zukosbiggestfan posted on Nov 12, 2010 at 05:57PM
favourite Shipping, cannon ext.!

Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng 3 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua Animeanimal said…
I LOVE Zutara!!!
hơn một năm qua zanhar1 said…
Jetzula (Jet and Azula)
Chanzula (Chan and Azula)
Kataang
Sokkala (Sokka and Azula)
TyLokka (Ty lee Sokka)
and Azutara (Azula and Katara)
hơn một năm qua 18wanda said…
Kataang and Maiko. End of story.