Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng Hi All, new to the diễn đàn

JordashTalon posted on Dec 06, 2009 at 05:41AM
Hi everyone,

I'm new to the forum, a huge Avatar Fan,

Zuko is my favorite Character.

I just started a new fan website link

Looking forward to meet all of you.

Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng No các câu trả lời