Ashley & Miley vs. Selena & Demi Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

kiss
MOARI_SWAGG đã đưa ý kiến …
i tình yêu all of them..
they a all my role models... đã đăng hơn một năm qua
caos-gone-wrong đã đưa ý kiến …
I like miley,I like Ashley but Selena and demi are better hell ya!!!!!!!:) đã đăng hơn một năm qua
heart
claire12392 đã đưa ý kiến …
it selena and demi đã đăng hơn một năm qua
hotlia đã đưa ý kiến …
Selena bạn have my vote(demi as well) đã đăng hơn một năm qua
heart
ZanzoonFan đã đưa ý kiến …
I just luv Selena gomez thêm than the nother 3 girls!! đã đăng hơn một năm qua
Selina9 đã đưa ý kiến …
oh no ! I tình yêu SELENA,DEMI AND ASHLEY VERY VERY!
I hite bạn , Miley đã đăng hơn một năm qua
ZanzoonFan đã bình luận…
Same hơn một năm qua
claire12392 đã bình luận…
i know right hơn một năm qua
caos-gone-wrong đã bình luận…
tình yêu em all but everyone knows selena and demi are the best. P.s Should i have voted for Miley and Ashley...........HELL NO!!!:) hơn một năm qua
cloerabia14 đã đưa ý kiến …
oh comeon miley and ashley are not that cool but demi and selena are the best! đã đăng hơn một năm qua
sspence878 đã bình luận…
no hơn một năm qua
Selina9 đã bình luận…
Naturally hơn một năm qua
caos-gone-wrong đã bình luận…
Who works it better then Selena and Demi?................NO ONE!!!!:) hơn một năm qua
melarika84 đã đưa ý kiến …
selena and demi are way better đã đăng hơn một năm qua
sspence878 đã bình luận…
no hơn một năm qua
Nazanin đã bình luận…
no way hơn một năm qua
claire12392 đã bình luận…
yeah thats true hơn một năm qua
heart
kaybee_10 đã đưa ý kiến …
!!DEM!! đã đăng hơn một năm qua