Ashlee Simpson Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
tztz đã đưa ý kiến …
watch the Get Wylde premiere @BeTrendMe www.betrendme.com đã đăng hơn một năm qua
lynnz456 đã đưa ý kiến …
I luv ashlee simpson i hav like 2 CDs !!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
shes related to cody simson hơn một năm qua
finnhudsonishot đã đưa ý kiến …
her name is spel.ed wrong on the banner đã đăng hơn một năm qua
Moxiethefox đã đưa ý kiến …
xin chào say your name ten times.
2. say your mom's name five times.
.........3. say your crushes three times.
4. paste this to four other groups.
...If bạn do this, your crush will Kiss bạn on the nearest Friday.
......But if bạn read this and do not paste this, then bạn
will have very bad luck.
đã đăng hơn một năm qua
Vahley418 đã đưa ý kiến …
Ashlee Simpson's amazing singer in the planet!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
blush
viju đã đưa ý kiến …
I think it's time for new spot biểu tượng and Banner.... đã đăng hơn một năm qua
Magica đã bình luận…
Yeah. And this time her name should be spelled correctly, hơn một năm qua
emmett đã bình luận…
Agreed :3 hơn một năm qua
heart
Hailie_45 đã đưa ý kiến …
I like bạn Ash!!! đã đăng hơn một năm qua
ShiningsTar542 đã bình luận…
Me too. hơn một năm qua
Hayley_Selena14 đã đưa ý kiến …
I think so too!!:) I tình yêu bạn Ash!!!:D đã đăng hơn một năm qua
smile
rAsberrStrarS đã đưa ý kiến …
Thats an awesome biểu tượng on here wiv ashlee's màu hồng, hồng hoodie up. x đã đăng hơn một năm qua