thêm hình ảnh

Ashanti Hình ảnh

thêm video

Ashanti Video

tạo phiếu bầu

Ashanti Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Short
80%
20%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Ashanti
81%
19%
thêm ashanti số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Ashanti Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm ashanti các câu trả lời >>  

Ashanti đường Dẫn

thêm ashanti đường dẫn >>  

Ashanti tường

queensclic đã đưa ý kiến …
MY neice is the president of the National Honor Society. We are originally from Guyana. Me and her were born in Queens and Brooklyn. I would like if bạn are not (too) busy to attend a graduation bởi surprise. (Hofstra University, Long Island, NY on June 26, 2012 @9am) bạn are her idol and it would mean the world and back. She deserves the very best because for the last four years she had been an amazing sister as well as a straight A
student. Thank bạn and god bless....
đã đăng hơn một năm qua
DimonDPrincezz đã đưa ý kiến …
I wish u wud come back and make thêm music! đã đăng hơn một năm qua
shaunakaye đã đưa ý kiến …
hi ashanti nice song đã đăng hơn một năm qua
shaunakaye đã bình luận…
ashanti i tình yêu ashanti hơn một năm qua
Flora4ever465 đã bình luận…
me too hơn một năm qua