thêm chủ đề trên diễn đàn

Arthur và Gwen diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-65 trên tổng số chủ đề 65 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Countdown to 1500 những người hâm mộ !!  nsk 509 42658 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x10 - "Sweet Dreams"  ellarose88 2 1458 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x11 - "The Witch's Quickening"  HumbleQueen 1 1413 hơn một năm qua
Re - Watching Merlin 2 x 09  sportyshuie 2 2211 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x08 -  HumbleQueen 2 1630 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x07 - "The Witchfinder"  ellarose88 2 581 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 2 x 06 - Beauty and the Beast (Part Two)  sportyshuie 2 1034 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x05 -  HumbleQueen 2 597 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x04 - "Lancelot & Guinevere"  ellarose88 6 1306 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x03 - "The Nightmare Begins"  sportyshuie 3 1536 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x02 - "The Once and Future Queen"  HumbleQueen 8 1744 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 2x01 - "The Curse of Cornelius Sigan"  ellarose88 6 1649 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1 X 08-  sportyshuie 11 1933 hơn một năm qua
Rewatching Merline 1x07 - "The Gates of Avalon"  HumbleQueen 11 2588 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1x06 - "The Remedy To Cure All Ills"  ellarose88 10 1842 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1 X 05 -  sportyshuie 10 2671 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1x04--"The Poisoned Chalice"  HumbleQueen 9 2086 hơn một năm qua
Feedback for Merlin Series 1 Re-watch  ellarose88 0 522 hơn một năm qua
Arthur & Gwen Meme!  ellarose88 24 5054 hơn một năm qua
Arthur/Gwen những người hâm mộ diễn đàn ♥  VampyreFey 4894 202106 hơn một năm qua
Dancing on the Edge  Pocketgal 0 745 hơn một năm qua
Icon/Pic Competition.:)  ArthurGwen 25 1567 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 1x13 "Le Morte d'Arthur"  HumbleQueen 3 1716 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 1x12 - "To Kill The King"  ellarose88 5 1736 hơn một năm qua
Re-Watching Merlin 1x11 - "The Labyrinth Of Gedref"  sportyshuie 4 1758 hơn một năm qua
Re-watching Merlin 1x09 - Excailbur  ellarose88 11 2135 hơn một năm qua
Re-Watching Merlin 1x10 -  HumbleQueen 6 1265 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1x03 – The Mark Of Nimueh  ellarose88 22 1939 hơn một năm qua
Merlin Drinking Game  Pocketgal 0 754 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1x02 – “Valiant”  sportyshuie 17 1959 hơn một năm qua
Rewatching Merlin 1x01 – “The Dragon’s Call”  HumbleQueen 30 6734 hơn một năm qua
Arwen series 5  HPMad 0 1722 hơn một năm qua
Merlin Game on Facebook  faithlessducks 0 1528 hơn một năm qua
Countdown to Merlin Series 5  ellarose88 5 6349 hơn một năm qua
Arwen songs!  RosalynCabenson 58 5215 hơn một năm qua
Arthur/Gwen theories/wishes for season 5 ! :)  nsk 18 7566 hơn một năm qua
Something to ponder . . .  Theogirl 7 1283 hơn một năm qua
Ideas to Celebrate the Big 1000? Post them here!  VampyreFey 94 5422 hơn một năm qua
NEW SPOILER SEASON 5 !  nsk 23 20329 hơn một năm qua
bạn know bạn are obsessed with Arwen, when...  RosalynCabenson 78 6333 hơn một năm qua
người hâm mộ Of The tháng (March)  tns31091 10 950 hơn một năm qua
Reasons Why bạn tình yêu Arwen?  vicktz 30 4416 hơn một năm qua
Arwen người hâm mộ Of The Month(February)  tns31091 29 2189 hơn một năm qua
Shine Group seeking Merlin Fans' Opinions  alliekaat 1 1220 hơn một năm qua
Write-in campaign to the Merlin showrunners for S5 (please come and discuss your wishes here)  Bonne-Bell 40 5674 hơn một năm qua
SPOT biểu tượng CHANGE December submissions OPEN  RosalynCabenson 32 1679 hơn một năm qua
FanPop - Arthur and Guinevere Fanfiction Archive  EPaws 6 12834 hơn một năm qua
temporary banner change SUBMISSIONS HERE PLEASE  RosalynCabenson 28 2109 hơn một năm qua
Labrinh 2 Return of the Goblin King  jimmyray35 1 1588 hơn một năm qua
The Icon Change: November SUBMISSIONS Check the December Submissions Forum  VampyreFey 45 2022 hơn một năm qua
Fiction Challenge: Merlin 4.05 VISITATIONS  EPaws 19 1610 hơn một năm qua
Name three fanfictions bạn have read that made a lasting impression about this duo  EPaws 13 2771 hơn một năm qua
IMPORTANT!!! Contact Information for MerlinBBC  lv2rt 28 2981 hơn một năm qua
Are bạn all aware...  lv2rt 3 839 hơn một năm qua
Trade bạn A Fanfic - ARWEN  EPaws 32 14305 hơn một năm qua
người hâm mộ of the tháng nominations for march OPEN NOW  jereimy 45 2252 hơn một năm qua
Secret Santa in July  VampyreFey 21 2476 hơn một năm qua
Merlin Cast at Comic Con France 2011  BradAngeleyes 15 2155 hơn một năm qua
What is (are) the arwen scene(s) that u would tình yêu to see in season 4?  bellevie 35 3436 hơn một năm qua
The AG Academy Awards!  VampyreFey 2 843 hơn một năm qua
Happy Birthday BRADLEY!  heartmerlin2 2 1166 hơn một năm qua
Arthur và Gwen  Shepard14 1 1376 hơn một năm qua
Merlin cast fanclub  heartmerlin2 0 805 hơn một năm qua
Other merlin người hâm mộ pages on FANPOP!  heartmerlin2 0 837 hơn một năm qua
Bradley and Angel on the awesomeness of Arthur/Gwen/Lancelot of s2. Slight plot-related spoiler  dsdsdrsf 2 2725 hơn một năm qua