trả lời câu hỏi này

Arthur và Gwen Câu Hỏi

Does arthur die

 RoseLovesJack posted hơn một năm qua
next question »

Arthur và Gwen Các Câu Trả Lời

minde31 said:
YES...........
select as best answer
posted hơn một năm qua 
arthurlover7 said:
No, absolutely not. Arthur dies? Are bạn really asking me that question??. . .Ok maybe he gets hurt so it seems like he dies but he does not really die. . .OK bạn caught me, ITS TRUE. Stupid Mordred, stupid writers for making stupid Mordred Kill the King. . .
select as best answer
posted hơn một năm qua 
koreade said:
yes he did really sad

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »