thêm hình ảnh

rượu làm bằng trái táo, applejack Hình ảnh

thêm video

rượu làm bằng trái táo, applejack Video

tạo phiếu bầu

rượu làm bằng trái táo, applejack Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
97%
3%
người hâm mộ lựa chọn: rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
95%
5%
người hâm mộ lựa chọn: táo, táo, apple jack
tá o, táo, táo, apple jack
56%
fluttershy
44%
thêm rượu làm bằng trái táo, applejack số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

rượu làm bằng trái táo, applejack Các Câu Trả Lời

3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm rượu làm bằng trái táo, applejack các câu trả lời >>  
viết bài

rượu làm bằng trái táo, applejack Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

rượu làm bằng trái táo, applejack đường Dẫn

thêm rượu làm bằng trái táo, applejack đường dẫn >>  

rượu làm bằng trái táo, applejack tường

zzz
deweese đã đưa ý kiến …
bạn are nice đã đăng hơn một năm qua
sick
deweese đã đưa ý kiến …
cool đã đăng hơn một năm qua
karinabrony đã đưa ý kiến …
I got a die hard, but I wasn't expecting it. XD đã đăng hơn một năm qua
izfankirby đã bình luận…
Congrats then! hơn một năm qua