guys if u r tình yêu định mệnh người hâm mộ so u should read this?

yesterday i start đọc a fanfic about sasusaku
if u like romance and tragety
and many thêm u should read this
but i only read three chapters of starting
after đọc please tell me how it is
www.fanfiction.net/s/1/remember
 yukikiyruu posted hơn một năm qua
next question »