anime super người hâm mộ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 25

GothGirl127 đã đưa ý kiến …
Die-hard người hâm mộ of Death Note? Anyone? I AM!! đã đăng hơn một năm qua
katlim đã đưa ý kiến …
everything is over a năm ago. guess nobody is home? đã đăng hơn một năm qua
smile
LaVocaGirl đã đưa ý kiến …
I really like the club icon!! đã đăng hơn một năm qua
smile
anime_super_fan đã đưa ý kiến …
xin chào guys post in my new contest to win some props!:) đã đăng hơn một năm qua
anime-maniac đã đưa ý kiến …
isnt it great đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
yep it is! hơn một năm qua
big smile
semanto đã đưa ý kiến …
********Awesome Club***** đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
thnx! hơn một năm qua
blush
anime_super_fan đã đưa ý kiến …
xin chào guys post pictures,videos and thêm don't let the club die! đã đăng hơn một năm qua
anime-maniac đã bình luận…
will do hơn một năm qua
cool
TheMarce1999 đã đưa ý kiến …
wow this club is awesome and cool! đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
thanks! hơn một năm qua
angelic
6DaniiElaa9 đã đưa ý kiến …
Aww.. I tình yêu the banner !! ^^ đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
me to!^^ and thnks! hơn một năm qua
big smile
050801090907 đã đưa ý kiến …
OMG!Awesome new banner and icon!:D
And almost 100 fans!Yayyy! đã đăng hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
yayyy 101!!!<3 hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
now 103!^^ hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
113!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
heart
szabina1996 đã đưa ý kiến …
♥_♥___♥_♥_ I tình yêu My Sister Lory!
♥___♥_♥___♥Forever and Always!<3
_♥___♥___♥_
__♥_____♥__
___♥___♥___
____♥_♥____
_____♥_____ đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
me to! hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥_♥___♥_♥_ I tình yêu bạn Lory!My BFF!
♥___♥_♥___♥Forever and Always!
_♥___♥___♥_
__♥_____♥__
___♥___♥___
____♥_♥____
_____♥_____ đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
me to! i tình yêu bạn to!^^ hơn một năm qua
wink
Sejuru đã đưa ý kiến …
Your banner is cool đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
thnx!^^ hơn một năm qua
laugh
Sejuru đã đưa ý kiến …
I Like anime so much! đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
ME TO! hơn một năm qua
heart
Losten_Rose92 đã đưa ý kiến …
i am super người hâm mộ of anime đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
cool! i am very glad to hear that! hơn một năm qua
Losten_Rose92 đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥_♥___♥_♥_ I tình yêu My Sister Lorena!
♥___♥_♥___♥Forever and Always!
_♥___♥___♥_
__♥_____♥__
___♥___♥___
____♥_♥____
_____♥_____ đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
me to!^^ hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
and thnx!^^ hơn một năm qua
heart
szabina1996 đã đưa ý kiến …
i tình yêu u sis<3 đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
me to! hơn một năm qua
szabina1996 đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
Congratulations to Szaby,Lorena,Hajni,lumforever and chifferon101!You are the winners in my contest "post a pic of a guy with brown eyes and brown hair!!I couldn't choose!!!
CONGRATULATIONS TO ALL!^_^ đã đăng hơn một năm qua
JesseTheActor đã bình luận…
thank bạn sis^^ hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
wow thanks! bạn really are a good friend!^^ I tình yêu bạn MARIA! hơn một năm qua
szabina1996 đã bình luận…
aww thank bạn sis ^^ hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
Awesome banner!I tình yêu it!!! đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
thnx!^^ hơn một năm qua
big smile
anime_super_fan đã đưa ý kiến …
hi the contest:BEST CHARACTER WITH BLUE EYES AND BLONDE HAIR its over!The winners are:all that have answered! đã đăng hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
Awesome!!!!thanks!!! hơn một năm qua
Chifferon101 đã bình luận…
wow thx hơn một năm qua
szabina1996 đã bình luận…
wow thank bạn very much^^ hơn một năm qua
JesseTheActor đã bình luận…
thank you^^ hơn một năm qua
big smile
anime_super_fan đã đưa ý kiến …
58 fans? i am very happy!! đã đăng hơn một năm qua
JesseTheActor đã bình luận…
congratz :) hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
congratz Lorena!!<33 hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
now has 63! i am so happy! hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥_♥___♥_♥_ I tình yêu My Friend Lorena!
♥___♥_♥___♥
_♥___♥___♥_
__♥_____♥__
___♥___♥___
____♥_♥____
_____♥_____ đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
me to maria,me to! hơn một năm qua
mischievous
lumforever đã đưa ý kiến …
i L-O-V-E this club! the biểu tượng changes like every 3 days! keeps me waiting every few days to see what new biểu tượng this club has. and i tình yêu every icon! keep up the good work. im always looking for updates! đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
ok!! hơn một năm qua
Chifferon101 đã bình luận…
i agree with lumforever hơn một năm qua
worried
anime_super_fan đã đưa ý kiến …
xin chào guys post something! pictures,pics,videos anything! don't let the club die...please! đã đăng hơn một năm qua
big smile
anime_super_fan đã đưa ý kiến …
DO bạn LIKE THIS CLUB? đã đăng hơn một năm qua
szabina1996 đã bình luận…
yeah i tình yêu this club <3 hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
thnx szaby bạn are a sweet!! hơn một năm qua
lumforever đã bình luận…
i tình yêu it!! hơn một năm qua