trả lời câu hỏi này

Anichu90 Câu Hỏi

Just for curious... When is your birthday?

Mine's January 13
 Just for curious... When is your birthday?
 Anichu90v2 posted hơn một năm qua
next question »

Anichu90 Các Câu Trả Lời

princess829 said:
August 29th :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
bubbles4u22 said:
May 24 :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
may 26;)
thaiithaii15 posted hơn một năm qua
sellybiebz4ever said:
10th december :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
demifan4evr said:
September 5 Haha =)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
viju said:
12th feb! :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
sun_shine said:
28 sep !
select as best answer
posted hơn một năm qua 
greatfanofdemi said:
11 mar
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Selena_01 said:
1st June
select as best answer
posted hơn một năm qua 
maritina12345 said:
7TH NOVMEBER
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
mine too!!
mandali posted hơn một năm qua
suman said:
december 30
select as best answer
 december 30
posted hơn một năm qua 
DemiDebby said:
May 15!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
FairuzBones said:
July, 26
select as best answer
posted hơn một năm qua 
teamVolturi said:
April 19th (:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
emmett said:
9th January :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ChiffaniChan said:
March 22nd
select as best answer
posted hơn một năm qua 
blazeember said:
July 17
select as best answer
posted hơn một năm qua 
situ123 said:
may 29th.
select as best answer
 may 29th.
posted hơn một năm qua 
mandali said:
November 7th
select as best answer
posted hơn một năm qua 
96kotten said:
my birthday is 26th of october =)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Happy_Aura39 said:
October 24 Go Scorpio!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
thaiithaii15 said:
may 26:)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »