angel15 Updates

a comment was made to the photo: Animal Print Nail Polish!!!!! =O :) hơn một năm qua by Coolgirl143
a comment was made to the icon: Những người bạn till the end hơn một năm qua by im-so_crazy
an icon đã được thêm vào: Những người bạn till the end hơn một năm qua by im-so_crazy
a photo đã được thêm vào: Animal Print Nail Polish!!!!! =O :) hơn một năm qua by Coolgirl143
a comment was made to the poll: what one is my sis hơn một năm qua by rocwive
a comment was made to the poll: what one has the hot hair style hơn một năm qua by rocwive
a poll đã được thêm vào: what one is my sis hơn một năm qua by rocwive
a comment was made to the icon: Roc Royal hơn một năm qua by rocwive
a poll đã được thêm vào: what one has the hot hair style hơn một năm qua by rocwive
fan art đã được thêm vào: pretty art hơn một năm qua by rocwive