trả lời câu hỏi này

Amy Lee Câu Hỏi

Not a câu hỏi but i just want to say...

I looovvvee bạn Amy!!!you're just AMAZING!!!
and im sooooo excited about Evanescence's new album!!!!!!! <3<3<3<3 :)
 Not a câu hỏi but i just want to say...
 evanescence_ posted hơn một năm qua
next question »

Amy Lee Các Câu Trả Lời

Lizzy-ILoveJB said:
lol. random!
select as best answer
 lol. random!
posted hơn một năm qua 
*
yeehh! :) haha
evanescence_ posted hơn một năm qua
next question »