trả lời câu hỏi này

American Pie Câu Hỏi

is it just me hoặc do any of u find steve stifler hot?

 mrshutcherson13 posted hơn một năm qua
next question »

American Pie Các Câu Trả Lời

cparty721 said:
just you
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Minajerxxx said:
Well he's not that bad is he?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
imac01 said:
Steve Stifler was pretty sexy. I would have been nice to have sex with him.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »