trả lời câu hỏi này

Thần tượng âm nhạc Mỹ Câu Hỏi

who has a crush on davaid archuleta

 tiver posted hơn một năm qua
next question »

Thần tượng âm nhạc Mỹ Các Câu Trả Lời

Abilei said:
Yes, deffantly! I tình yêu how respectful and laid~back he is.( =
select as best answer
 Yes, deffantly! I tình yêu how respectful and laid~back he is.( =
posted hơn một năm qua 
LifesGoodx3 said:
I do :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
me 2
tiver posted hơn một năm qua
CiCee said:
SORRY BUT NO WAY

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »