trả lời câu hỏi này

Alpha và Omega Câu Hỏi

how would bạn rank the opening scenes from all the A&O movies?

 TimberHumphrey posted hơn một năm qua
next question »

Alpha và Omega Các Câu Trả Lời

SentinelPrime89 said:
Best to worst-

1. Alpha and Omega (2010)
2. Alpha and Omega: The Legend of Sawtooth Cave
3. Alpha and Omega: A Howliday Adventure
4. Alpha and Omega: Family Vacation
5. Alpha and Omega: The Great chó sói, sói Games
6. Alpha and Omega: The Big Fureeze
7. Alpha and Omega: Dino Digs
8. Alpha and Omega: Journey to chịu, gấu Kingdom

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »