Alec Lightwood Updates

a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Confident cách đây 10 ngày by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec + Clary | Just Like ngọn lửa, chữa cháy [AU] cách đây 2 tháng by AngelusB
a video đã được thêm vào: Alec + Clary | Warrior [AU] cách đây 2 tháng by AngelusB
a video đã được thêm vào: Alec + Lydia | I Got bạn cách đây 3 tháng by AngelusB
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood ➰ Rude Boy cách đây 3 tháng by AngelusB
a video đã được thêm vào: Alec Lighwood - I'll Be Good cách đây 9 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Silent Scream cách đây 9 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Look What bạn Made Me Do cách đây 9 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Hope bạn Found It Now cách đây 9 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - "The Guilt Must Be Eating bạn Alive" cách đây 10 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - "I Don't Feel Anything" cách đây 10 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Looking Too Closely cách đây 10 tháng by Flickerflame
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Secrets cách đây 10 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood ❧ Sit tiếp theo to me cách đây 10 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: ► Alec Lightwood | Boy in the bubble cách đây 10 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood || Angel With A Shotgun cách đây 11 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | humor [+s3] cách đây 11 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | paralyzed [+s3] cách đây 11 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: ►Alec Lightwood - Talk cách đây 11 tháng by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood II hoặc nah? hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | Knockin' on heaven's door [+3x10] hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | Dangerous [+3x10] hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood (Chase bạn Down - RUNAGROUND) hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Hot N Cold hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: ✥ALEC LIGHTWOOD • RIGHT ROUND [S3] hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Demons hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood | gasoline hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood | shadowhunters - talk dirty hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Edge of Glory hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Fight Song hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood; come my way hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood • JUST LIKE ngọn lửa, chữa cháy hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood // starboy hơn một năm qua by sherlocked88
an answer was added to this question: is he cute hơn một năm qua by Malec4life
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Boys Boys Boys hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood (Fight for You) hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | bạn treat him like a lap dog [+s3] hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | Give it to me hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | hold my hand (+3x03) hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood - Everybody loves me hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | "alec doesnt like anybody." hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: alec lightwood || no thêm sad songs [+3x02] hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood | not exactly warm and fuzzy [+s3] hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: Alec Lightwood || Whatever It Takes hơn một năm qua by sherlocked88
a photo đã được thêm vào: Shadowhunters - Season 3 - 3x01 - Promotional Stills hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: ✘ Alec Lightwood | Savage hơn một năm qua by sherlocked88
a video đã được thêm vào: ▶Alec Lightwood // I'm gonna do my thing ✖ hơn một năm qua by sherlocked88
a comment was made to the photo: Shadowhunters - Season 2 - Alec Lightwood hơn một năm qua by LightwoodGirl
a video đã được thêm vào: When They Call My Name ~ Alec Lightwood hơn một năm qua by sherlocked88