thêm hình ảnh

Alan Rickman Hình ảnh

thêm video

Alan Rickman Video

tạo phiếu bầu

Alan Rickman Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: yes
95%
5%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 15 - 25
15 - 25
57%
25 - 35
17%
người hâm mộ lựa chọn: Normal sbsession. I tình yêu him and i can't get him out of my mind
Normal sbsession. I tì nh yê u him...
37%
Fan. (not ngườ i hâ m mộ girl) I like him...
28%
người hâm mộ lựa chọn: All of the above !
All of the above !
32%
19%
thêm alan rickman số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Alan Rickman Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm alan rickman các câu trả lời >>  
viết bài

Alan Rickman Các Bài Viết

thêm alan rickman các bài viết >>  

Alan Rickman đường Dẫn

thêm alan rickman đường dẫn >>  

Alan Rickman tường

mashanoita đã đưa ý kiến …
I,m a new member of the người hâm mộ club of Alan Rickman. I know,i,m a bit late. No new plays,no new dramas,no new films. A bit sad,right? Or,maybe,not? Maybe,I have to blv. that such talented person will never die? Maybe,we all,who are here, have to blv. in reincarnation? I,m from Scandinavia and,to be honest,i dont know too much abt. english art life. But i want to blv. that somebody,who would be very much as Alan, will appear soon in your wonderful country:-)..Let's have hope! đã đăng hơn một năm qua
crying
HammondisHot đã đưa ý kiến …
one năm on and I still cant belive it đã đăng hơn một năm qua
crying
fansfunsz đã đưa ý kiến …
poor alan đã đăng hơn một năm qua