trả lời câu hỏi này

Abby Sciuto Câu Hỏi

If bạn could marry abby sciuto would you?

*
i would
john_james posted hơn một năm qua
*
Yesss! LOL – Liên minh huyền thoại <3
NCIS_Addict_87 posted hơn một năm qua
*
in a jiffy all mine : )
chevellemalibu posted hơn một năm qua
*
eh, if i was a dude maybe
ncisminiziva07 posted hơn một năm qua
 john_james posted hơn một năm qua
next question »

Abby Sciuto Các Câu Trả Lời

ThePhantom said:
I be at the church a ngày ahead of time!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
robertmcdermott said:
I am at the church already
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »