thêm hình ảnh

24 Hình ảnh

thêm video

24 Video

tạo phiếu bầu

24 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yes! I tình yêu it!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes! It's perfect for them!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No way! It deserves a 10/10 ranking all the way!
100%
0%
thêm 24 số phiếu bầu >>  
viết bài

24 Các Bài Viết

thêm 24 các bài viết >>  

24 đường Dẫn

thêm 24 đường dẫn >>  

24 tường

cake
MTahmisian đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Kim Raver and Joaquim De Almeida! đã đăng cách đây một tháng 1
cake
MTahmisian đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Penny Johnson Jerald! bạn played one of the best characters in 24, rượu vàng, sherry Palmer and my friend is exceedingly happy to know she shares a birthday with you.

Happy Birthday to Tamara Tunie and James Frain as well. bạn both did a great job in 24.

Thanks to Wiki 24 to alerting me of the dates of important events in the world of 24, bạn are really invaluable! đã đăng cách đây một tháng 1
smile
MTahmisian đã đưa ý kiến …
Today, in 2003 my yêu thích episode of 24 aired for the first time. tình yêu 2x15! đã đăng cách đây một tháng 1
jlhfan624 đã bình luận…
Best episode ever! cách đây một tháng 1