10 Things I Hate About bạn Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

heart
Squall1982 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this movie đã đăng hơn một năm qua
Anja-panja đã đưa ý kiến …
lurv lurv lurv <3 đã đăng hơn một năm qua
smile
Annabeth_32 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this movie its one of my các sở thích patrick and kat make a cute couple đã đăng hơn một năm qua
Gleek4ever đã bình luận…
they are SUCH a cute couple! hơn một năm qua
heart
Smilebaby05 đã đưa ý kiến …
Awesome Movie.... *Favourites* XD đã đăng hơn một năm qua
kissthespider26 đã đưa ý kiến …
"What is it, asshole day?" đã đăng hơn một năm qua
smckinlay2 đã đưa ý kiến …
that must be nigel with the brie <3 đã đăng hơn một năm qua
Gnunganunga đã đưa ý kiến …
julia stiles is directing and going to be diễn xuất in a movie version of "the chuông, bell jar" which her character was đọc in ten things i hate about you. đã đăng hơn một năm qua
sterlingSWAC đã bình luận…
CONISADENCE =D hơn một năm qua
crying
DarkAngel7 đã đưa ý kiến …
I saw it again,yesterday. I miss him so much! R.I.P đã đăng hơn một năm qua
big smile
halloula đã đưa ý kiến …
Bianca: Where did bạn come from? Planet "Loser"?
Kat Stratford: As opposed to Planet "Look At Me, Look At Me"? đã đăng hơn một năm qua
Cliff040479 đã bình luận…
HAHAHA! tình yêu that line! :D hơn một năm qua
heart
halloula đã đưa ý kiến …
Kat : But most of all ,I hate the fact that I don't hate you,not even close, not even a little bit,not even at all ♥ đã đăng hơn một năm qua
IsabellaMCullen đã bình luận…
Awe best line of the movie!! :D And when heath/Patrick says bạn never di hơn một năm qua
Teamjacob27 đã bình luận…
I tình yêu tht line!! xxx hơn một năm qua
Cliff040479 đã bình luận…
I ♥ IT! aww! *-* hơn một năm qua
heart
Teamjacob27 đã đưa ý kiến …
I tình yêu it!!! It's amazin!!! xxx đã đăng hơn một năm qua
heart
IsabellaMCullen đã đưa ý kiến …
Best movie ever! :) đã đăng hơn một năm qua
halloula đã bình luận…
YES!!!!!!Our fav movie Bree!!!♥ hơn một năm qua
IsabellaMCullen đã bình luận…
Yeh :) hơn một năm qua
heart
tvdabst đã đưa ý kiến …
Just watched this
tình yêu it!! đã đăng hơn một năm qua